งานทรัพยากรบุคคล

ที่ ซิเลซติกา ค่านิยมองค์กรของเราบ่งบอกถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เราดำรงอยู่ด้วยคุณค่าเหล่านี้ร่วมกับลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราสนับสนุนในทุกๆ แง่มุมขององค์กรที่จะน้อมนำค่านิยมเหล่านี้มาหลอมรวมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

พวกเราภาคภูมิใจที่มีทีมงานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมของเรา ทีมงานทรัพยากรบุคคลมีความเป็นมืออาชีพในการรับผิดชอบในการดูแลและรักษาทรัพยากรบุคคล เป็นเหมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้คุณค่าและผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความชำนาญ สร้างแรงดึงดูดต่อบุคคลภายนอกสู่องค์กรของเรา

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้

บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS