อาชีพที่ AbelConn

Celestica ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2018 AbelConn เข้าสู่ช่วงการเติบโตที่น่าตื่นเต้น ขยายการให้บริการ เข้าสู่ตลาดใหม่ และเปิดโรงงานผลิตที่ทันสมัยซึ่งรวมความสามารถในการออกแบบ การผลิต และการออกใบอนุญาตระดับโลก 

ก้าวไปสู่อนาคต - เข้าร่วมทีมของเรา!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ AbelConn