การดูแลชุมชนของเรา

การดูแลลูกค้า ชุมชน และเพื่อนร่วมงานเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมของเรา

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ระดมทุนมากกว่า 12.5 ล้านเหรียญให้แก่มูลนิธิ United Way ในแคนาดา และเงินบริจาคแก่องค์กรการกุศลอื่น ๆ ทั่วโลกอีกหลายล้านเหรียญทั่วโลก แต่เป็นมากกว่าเงินช่วยเหลือ

โดยรวมแล้ว พนักงานของเราอุทิศเวลาหลายพันชั่วโมงทุกปีเพื่อการกุศลที่สำคัญ พนักงานของ Celestica สามารถใช้เวลาถึง 16 ชั่วโมงต่อปีในการเป็นอาสาสมัครในชุมชนของตนผ่านโครงการ Time Off to Volunteer ของเรา พนักงานของเราอุทิศเวลาเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเวลาถึง 12,265 ชั่วโมงในปี 2022
 

  • กลุ่มพนักงานของ Celestica ปลูกต้นไม้

    การดูแลชุมชนของเรา

    การดูแลลูกค้า ชุมชน และเพื่อนร่วมงานเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมของเรา

    ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ระดมทุนมากกว่า 12.5 ล้านเหรียญให้แก่มูลนิธิ United Way ในแคนาดา และเงินบริจาคแก่องค์กรการกุศลอื่น ๆ ทั่วโลกอีกหลายล้านเหรียญทั่วโลก แต่เป็นมากกว่าเงินช่วยเหลือ

    โดยรวมแล้ว พนักงานของเราอุทิศเวลาหลายพันชั่วโมงทุกปีเพื่อการกุศลที่สำคัญ พนักงานของ Celestica สามารถใช้เวลาถึง 16 ชั่วโมงต่อปีในการเป็นอาสาสมัครในชุมชนของตนผ่านโครงการ Time Off to Volunteer ของเรา พนักงานของเราอุทิศเวลาเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเวลาถึง 12,265 ชั่วโมงในปี 2022