บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

เพียงแค่ถามบุคลากรหนึ่งในหลายพันคนของ ซิเลซติกา สิ่งที่คุณจะพบก็คือความหลากหลายของกลุ่มบุคลากรมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น ผู้ซึ่งพร้อมที่จะแบ่งปันค่านิยมของการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเรา

ลินดา, วาเลนเซีย

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลซติกาเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ดิฉันคือผู้จัดการส่วนบริหารแผนงานลูกค้า ตลอดระยะเวลาในงานอาชีพที่ดิฉันทำงานในส่วนของการบริหารแผนงาน ดิฉันได้พบแต่เรื่องท้าทายใหม่ๆ และได้รับโอกาสมากมายที่จะได้พัฒนาหน้าที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่างานที่รับผิดชอบเป็นหลักจะเป็นธุรกิจของ ซิเลซติกาที่สเปน แต่ดิฉันยังได้โอกาสในการร่วมงาน และเรียนรู้จากเพิ่อนร่วมงาน ในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ รวมทั้งได้รับมุมมองที่เปิดกว้างระดับโลก สิ่งที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งของดิฉันก็คือ ประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้นำทีมที่เยี่ยมยอดในการบริหารการถ่ายโอนลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ทุกคนที่ซิเลซติกามีทัศนคติในเชิงบวกทุกคนต่างมีพันธสัญญาอย่างแรงกล้า และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา ดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้

ลินดา, วาเลนเซีย

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลสติกาเมื่อ 12 ปีที่แล้วมา ปัจจุบันดิฉัน คือ ผู้จัดการส่่วนบริหารแผนงานลูกค้า. ตลอดระยะเวลาในงานอาชีพที่ดิฉันทำงานในส่วนของการบริหารแผนงาน ดิฉันได้พบแต่เรื่องท้าทายใหม่ๆ และได้รับโอกาสที่จะได้พัฒนาในหน้าที่รับผิดชอบ. ถึงแม้ว่างานที่รับผิดชอบเป็นหลักจะเป็นธุรกิจของ ซิเลสติกา สเปญ แต่ ดิฉันยังได้โอกาสในการร่วมงาน และ เรียนรู้จากเพิ่อนร่วมงาน ในยุโรป, เอเซ๊ย และ อเมริกาเหนือ และได้รับมุมมองที่เปิดกว้างระดับโลก. ความทรงจำที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งของดิฉันก็คือ ประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้นำทีมที่เยี่ยมยอดในการบริหารการถ่ายโอนลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ได้รับการบันทึกไว้. ทุกคนที่ซิเลสติกามีทัศนนคติในเชิงบวกทุกคนต่างมีพันธสัญญาอย่างแรงกล้าและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา. ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้

 

 

 

 

 

ลินดา, วาเลนเซีย

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลสติกาเมื่อ 12 ปีที่แล้วมา ปัจจุบันดิฉัน คือ ผู้จัดการส่่วนบริหารแผนงานลูกค้า. ตลอดระยะเวลาในงานอาชีพที่ดิฉันทำงานในส่วนของการบริหารแผนงาน ดิฉันได้พบแต่เรื่องท้าทายใหม่ๆ และได้รับโอกาสที่จะได้พัฒนาในหน้าที่รับผิดชอบ. ถึงแม้ว่างานที่รับผิดชอบเป็นหลักจะเป็นธุรกิจของ ซิเลสติกา สเปญ แต่ ดิฉันยังได้โอกาสในการร่วมงาน และ เรียนรู้จากเพิ่อนร่วมงาน ในยุโรป, เอเซ๊ย และ อเมริกาเหนือ และได้รับมุมมองที่เปิดกว้างระดับโลก. ความทรงจำที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งของดิฉันก็คือ ประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้นำทีมที่เยี่ยมยอดในการบริหารการถ่ายโอนลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่ได้รับการบันทึกไว้. ทุกคนที่ซิเลสติกามีทัศนนคติในเชิงบวกทุกคนต่างมีพันธสัญญาอย่างแรงกล้าและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา. ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้

ลินดา, วาเลนเซีย

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลซติกาเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ดิฉันคือผู้จัดการส่วนบริหารแผนงานลูกค้า ตลอดระยะเวลาในงานอาชีพที่ดิฉันทำงานในส่วนของการบริหารแผนงาน ดิฉันได้พบแต่เรื่องท้าทายใหม่ๆ และได้รับโอกาสมากมายที่จะได้พัฒนาหน้าที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่างานที่รับผิดชอบเป็นหลักจะเป็นธุรกิจของ ซิเลซติกาที่สเปน แต่ดิฉันยังได้โอกาสในการร่วมงาน และเรียนรู้จากเพิ่อนร่วมงาน ในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ รวมทั้งได้รับมุมมองที่เปิดกว้างระดับโลก สิ่งที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งของดิฉันก็คือ ประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้นำทีมที่เยี่ยมยอดในการบริหารการถ่ายโอนลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ทุกคนที่ซิเลซติกามีทัศนคติในเชิงบวกทุกคนต่างมีพันธสัญญาอย่างแรงกล้า และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา ดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้

โดม, สิงคโปร์

17 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ที่ผมเริ่มงานกับ ซิเลสติกา และ ที่มากกว่าช่วงเวลาเหล่านั้น ผมได้รับโอกาสจากประสบการณ์หลากหลายในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างในหลากหลายสถานที่ทำงานของบริษัท. ผู้จัดการของผมเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่เยี่ยมยอด ฝึกสอน พัฒนา และให้โอกาสในการทำงานในสายงานที่ผมมีความสนใจ. วันนี้ ผมภาคูมิใจในตำแหน่ง ของ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการประจำสำนักงานใหญ่. การทำงานที่ ซิเลสติกา ให้โอกาสผมได้มีโอกาสสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับ กลุ่มลูกค้าในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีที่ลำ้สมัย ช่วยพํฒนาความเชี่ยวชาญ และ ไปข้างหน้ากับงานอาชีพ. เป็นที่ที่ีมีการผสมผสานอย่างดีเยี่ยมของกลุ่มคนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกับพนักงานรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยแนวคิดสดใหม่. หนึ่งในความสำเร็จที่ผมภาคภูมิใจคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของ ซิเลสติกา ประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานสำหรับ ซิเลสติกา ทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ ทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศของภูมิภาคเอเซียเป็นหนึ่งในทีมแนวหน้าที่ไดรับยกย่องจดจำในวงการอุตสาหกรรม IT จาก CIO 1000  และ Information Week 500

 

 

 

 

 

โดม, สิงคโปร์

17 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ที่ผมเริ่มงานกับ ซิเลสติกา และ ที่มากกว่าช่วงเวลาเหล่านั้น ผมได้รับโอกาสจากประสบการณ์หลากหลายในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างในหลากหลายสถานที่ทำงานของบริษัท. ผู้จัดการของผมเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่เยี่ยมยอด ฝึกสอน พัฒนา และให้โอกาสในการทำงานในสายงานที่ผมมีความสนใจ. วันนี้ ผมภาคูมิใจในตำแหน่ง ของ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการประจำสำนักงานใหญ่. การทำงานที่ ซิเลสติกา ให้โอกาสผมได้มีโอกาสสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับ กลุ่มลูกค้าในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยีที่ลำ้สมัย ช่วยพํฒนาความเชี่ยวชาญ และ ไปข้างหน้ากับงานอาชีพ. เป็นที่ที่ีมีการผสมผสานอย่างดีเยี่ยมของกลุ่มคนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกับพนักงานรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยแนวคิดสดใหม่. หนึ่งในความสำเร็จที่ผมภาคภูมิใจคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของ ซิเลสติกา ประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานสำหรับ ซิเลสติกา ทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ ทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศของภูมิภาคเอเซียเป็นหนึ่งในทีมแนวหน้าที่ไดรับยกย่องจดจำในวงการอุตสาหกรรม IT จาก CIO 1000  และ Information Week 500

แฟนนี่, โตรอนโต

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลซติกา หลังจากได้รับประกาศนียบัตร CPA และไม่เคยหันกลับไปมองข้างหลังอีกเลย ไม่เพียงแต่ ซิเลซติกา ที่ให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในสายงานบัญชี ซิเลซติกา ยังให้โอกาสดิฉันในการแสวงหาและลงมือทำในงานอื่นๆ ที่ดิฉันมีความสนใจสนใจที่เพิ่มโอกาสในการเติบโต ในหน้าที่รับผิดชอบของสายงานที่ดิฉันทำอยู่ ดิฉันมีโอกาสได้ร่วมงานและเรียนรู้กับ Site Controllers รวมทั้งเพื่อนร่วมงานท่านอื่นที่มีความสามารถในแผนกการเงิน การศึกษาที่ดิฉันได้รับจากยรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ซิเลซติกา เป็นบริษัทที่ให้ความใส่ใจอย่างแท้จริงกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ ซิเลซติกา ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม ดิฉันมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ทีมอาสาสมัครที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมปลาย ได้พัฒนาทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญานตามมุมมองของผู้ประกอบการ ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ไดทำงานกับริษัทที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลกระทบที่มีความหมายในสาขางานที่พวกเขาได้เลือกแล้ว และ ในฐานะอาสาสมัครต่อสังคมที่ตัวเองมีส่วนร่วม

แฟนนี่, โทรอนโท

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลสติกา หลังจากได้รับประกาศนียบัตร CPA และไม่เคยหันกลับไปมองข้างหลังอีกเลย ไม่เพียงแต่ ซิเลสติกา ที่ได้ให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในสายงานบัญชี ซิเลสติกา ยังให้โอกาสดิฉันในการแสวงหาและลงมือทำในความสนใจอื่นๆที่เพิ่มโอกาสในการเติบโต. ในหน้าที่ ของสายงานที่ดิฉันทำอยู่ ดิฉันมีโอกาสได้ร่วมงานและเรียนรู้กับ Site Controllers รวมทั้งเพื่อนร่วมงานท่านอื่นที่มีความสามารถในแผนกการเงิน. การศึกษาที่ดิฉันได้รับจากยรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับดิฉัน. ซิเลสติกา เป็นบริษัทที่ให้ความใส่ใจอย่างแท้จริงกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่. ซิเลสติกา ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม, ดิฉันมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ทีมอาสาสมัคร ซิเลสติกา ที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นักเรีนมัธยมปลาย ได้พัฒนาทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญานตามมุมมองของผู้ประกอบการ. ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ไดทำงานกับริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลกระทบที่มีความหมายในสาขางานที่พวกเขาได้เลือกแล้ว และ ในฐานะอาสาสมัครต่อสังคมที่ตัวเองมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

แฟนนี่, โทรอนโท

ดิฉันร่วมงานกับ ซิเลสติกา หลังจากได้รับประกาศนียบัตร CPA และไม่เคยหันกลับไปมองข้างหลังอีกเลย ไม่เพียงแต่ ซิเลสติกา ที่ได้ให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในสายงานบัญชี ซิเลสติกา ยังให้โอกาสดิฉันในการแสวงหาและลงมือทำในความสนใจอื่นๆที่เพิ่มโอกาสในการเติบโต. ในหน้าที่ ของสายงานที่ดิฉันทำอยู่ ดิฉันมีโอกาสได้ร่วมงานและเรียนรู้กับ Site Controllers รวมทั้งเพื่อนร่วมงานท่านอื่นที่มีความสามารถในแผนกการเงิน. การศึกษาที่ดิฉันได้รับจากยรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับดิฉัน. ซิเลสติกา เป็นบริษัทที่ให้ความใส่ใจอย่างแท้จริงกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่. ซิเลสติกา ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม, ดิฉันมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ทีมอาสาสมัคร ซิเลสติกา ที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นักเรีนมัธยมปลาย ได้พัฒนาทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญานตามมุมมองของผู้ประกอบการ. ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ไดทำงานกับริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลกระทบที่มีความหมายในสาขางานที่พวกเขาได้เลือกแล้ว และ ในฐานะอาสาสมัครต่อสังคมที่ตัวเองมีส่วนร่วม

เฟดเดอริโก, มอนเทอเรย์

ผมเริ่มงานกับ ซิเลซติกาในตำแหน่ง ช่างเทคนิค และปัจจุบันนี้ผมเป็นวิศวกร สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ ซิเลซติกา ยอดเยี่ยมมาก มีความท้าทาย ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ของตัวผมเองกับพวกเขา ซิเลซติกา ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเพียรพยายามผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในฐานะทีมงาน พวกเราได้รับแรงกระตุ้นอย่างสูงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการทำงานโดยที่เราสามารถที่จะส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ผมไม่เคยอยู่ในที่ที่ผู้คนต่างก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า และบริษัทของเรา ซิเลซติกา ไม่ใช่เพียงแค่งาน แต่เป็นอาชีพ และหนทางที่จะสร้างความแตกต่าง

เฟเดอริโก, มอนเทอ์เรย์

ผมเริ่มงานกับ ซิเลสติกาในตำแหน่ง ช่างเทคนิค และปัจจุบันนี้ผมเป็น วิศวกร. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ ซิเลสติกา ยอดเยี่ยมมาก มีความท้าทาย ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง แบ่งปันประสบการณ์ของตัวผมเองกับพวกเขา ซิเลสติกา ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และ เพียรพยายามผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. ในฐานะทีม พวกเราได้รับแรงกระตุ้นอย่างสูงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการทำงานโดยที่เราสามารถที่จะส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา. ผมไม่เคยอยู่ในที่ที่ผู้คนต่างก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า และ บริษัทของเรา. ซิเลสติกา ไม่ใช่เพียงแค่งาน แต่เป็นอาชีพ และ หนทางที่จะสร้างความแตกต่าง

 

 

 

 

 

เฟเดอริโก, มอนเทอ์เรย์

ผมเริ่มงานกับ ซิเลสติกาในตำแหน่ง ช่างเทคนิค และปัจจุบันนี้ผมเป็น วิศวกร. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ ซิเลสติกา ยอดเยี่ยมมาก มีความท้าทาย ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง แบ่งปันประสบการณ์ของตัวผมเองกับพวกเขา ซิเลสติกา ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และ เพียรพยายามผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. ในฐานะทีม พวกเราได้รับแรงกระตุ้นอย่างสูงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการทำงานโดยที่เราสามารถที่จะส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา. ผมไม่เคยอยู่ในที่ที่ผู้คนต่างก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า และ บริษัทของเรา. ซิเลสติกา ไม่ใช่เพียงแค่งาน แต่เป็นอาชีพ และ หนทางที่จะสร้างความแตกต่าง

เจสัน, โตรอนโต

ผมเข้าสู่การเป็นวิศวกร เพราะว่าผมรักการแก้ปัญหา เมื่อผมเริ่มงานที่ซิเลซติกา ผมเป็นเพียงแค่นักศึกษา แต่ผมรู้ในทันทีว่าที่นี่เป็นที่ทำงานที่มีความหมายต่อผม ซิเลซติกา ร่วมงานกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยี ซึ่งให้โอกาสผมได้ร่วมงานกับบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก ในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาทางเทคนิคแก่ลูกค้าของเรา เราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างดีที่สุด จากการที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้จากซิเลซติกา ทำให้ผมได้สร้างสมความชำนาญ และความน่าเชื่อถือ ที่จะรับผิดชอบงานซึ่งเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานของ สมาคม The Canadian Chapter of the SMTA - Surface Monunt Technology ทำให้ผมสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอุตสาหกรรม มันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อทีมผู้บริหารของซิเลซติกา

เจสัน, โทรอนโท

ผมกลายมาเป็น วิศวกร เพราะว่าผมรักการแก้ปัญหา. เมื่อผมเริ่มงานที่ ซิเลสติกา ผมเป็นเพียงแค่นักศึกษา แต่ผมรู้ในทันทีว่าที่นี่เป็นที่ทำงานที่มีความหมายต่อผม. ซิเลสติกา ทำงานกับบริษัทลูกค้ายักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยี ซึ่งให้โอกาสผมได้ร่วมงานกับพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคแก่ลูกค้าของเรา และเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการที่สุด. จากการที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้จาก ซิเลสติกา ทำให้ผมได้สร้างสมความชำนาญ และ ความน่าเชื่อถือ ที่จะรับผิดชอบงานซึ่งเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่าง รัฐบาลของประเทศ สหรัฐอเมริกา และ คานาดา รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธาน ของ สมาคม The Canadian Chapter of the SMTA - Surface Monunt Technology ทำให้ผมสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอุตสาหกรรม มันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อทีมผู้บริหาร ซิเลสติกา 

 

 

 

 

 

 

เจสัน, โทรอนโท

ผมกลายมาเป็น วิศวกร เพราะว่าผมรักการแก้ปัญหา. เมื่อผมเริ่มงานที่ ซิเลสติกา ผมเป็นเพียงแค่นักศึกษา แต่ผมรู้ในทันทีว่าที่นี่เป็นที่ทำงานที่มีความหมายต่อผม. ซิเลสติกา ทำงานกับบริษัทลูกค้ายักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยี ซึ่งให้โอกาสผมได้ร่วมงานกับพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคแก่ลูกค้าของเรา และเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการที่สุด. จากการที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้จาก ซิเลสติกา ทำให้ผมได้สร้างสมความชำนาญ และ ความน่าเชื่อถือ ที่จะรับผิดชอบงานซึ่งเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่าง รัฐบาลของประเทศ สหรัฐอเมริกา และ คานาดา รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธาน ของ สมาคม The Canadian Chapter of the SMTA - Surface Monunt Technology ทำให้ผมสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอุตสาหกรรม มันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อทีมผู้บริหาร ซิเลสติกา 

จอร์จ, เซี่ยงไฮ้

ผมร่วมงานกับซิเลซติกา เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบันผมเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมของส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซิเลซติกา หนึ่งในความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการทำงานที่ซิเลซติกา คือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี จากผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของเทคโนโลยี ที่ฝ่ายออกแบบฯ ผู้นำของเราคิดแบบผู้ประกอบการ พวกเราแสวงหาโอกาสใหม่ที่จะได้เติบโตเสมอ สนับสนุนวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมมือกันหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน หนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือ การเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลิตแบบพิเศษ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมาก และทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่เป็นผู้นำในการสร้างผลสำเร็จทางเทคโนโลยี

จอรจ์, เซี่ยงไฮ้

ผมร่วมงานกับ ซิเลสติกา เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบันผมผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ของ ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ออกแบบของ ซิเลสติกา. หนึ่งในความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการทำงานที่ ซิเลสติกา คือ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี จากผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของเทคโนโลยี. ที่ศูนย์ออกแบบ, ผู้นำของเราคิดแบบผู้ประกอบการ พวกเราแสวงหาโอกาสใหม่ที่จะได้เติบโตเสมอ, สนับสนุนวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อบรรลุเป้าหมาย ร่วมมือกันหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นทุกวัน. หนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือ การเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงกาการผลิตแบบปล่อยภายในระยะสั้นเพีง 5 เดีอนเท่านั้น. เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมาก และ ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่เป็นผู้นำในการสร้างผลสำเร็จทางเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

จอรจ์, เซี่ยงไฮ้

ผมร่วมงานกับ ซิเลสติกา เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบันผมผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ของ ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ออกแบบของ ซิเลสติกา. หนึ่งในความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการทำงานที่ ซิเลสติกา คือ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี จากผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของเทคโนโลยี. ที่ศูนย์ออกแบบ, ผู้นำของเราคิดแบบผู้ประกอบการ พวกเราแสวงหาโอกาสใหม่ที่จะได้เติบโตเสมอ, สนับสนุนวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อบรรลุเป้าหมาย ร่วมมือกันหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นทุกวัน. หนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือ การเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงกาการผลิตแบบปล่อยภายในระยะสั้นเพีง 5 เดีอนเท่านั้น. เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมาก และ ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่เป็นผู้นำในการสร้างผลสำเร็จทางเทคโนโลยี

เบน, ซานโฮเซ่

การทำงานกับซิเลซติกาเป็นความท้าทาย และยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวผมเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะวิศวกร และในบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลลูกค้า ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้คนที่มีศักยภาพ มีความสามารถทั่วโลก ช่วยให้ผมเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัว มีความรู้มากขึ้นทั้งต่อลูกค้าและทีมงาน โครงการที่ผมมีส่วนร่วม ช่วยให้ผมสามารถเพิ่มพูนความชำนาญ และช่วยปูทางสู่อนาคตทางการงานที่สดใสให้กับผม ส่วนที่ประทับใจที่สุดสำหรับการทำงานที่ซิเลซติกา คือวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่กันในหมู่บุคลากร เราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเคารพ ไว้วางใจ และทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนำมาซึ่งความมั่นใจที่ได้รับจากลูกค้า ในการที่เราสามารถส่งมอบผลงานได้ตามพันธสัญญา ในแต่ละวันผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย จากการทำงานร่วมกันของพวกเรา

เบน, ซานโฮเซ่

การทำงานกับ ซิเลสติกาเป็นความท้าทาย และเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับตัวผมเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะ วิศวกร และ ในบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลลูกค้า. ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้คนที่มีศักยภาพ มีความสามารถทั่วโลก ช่วยให้ผมเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัว และเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นต่อทั้งต่อลูกค้าและทีมงาน. โครงการที่ผมมีส่วนร่วมช่วยให้ผมสามารถเพิ่มพูนความชำนาญ และ ช่วยปูทางอนาคตทางการงานที่สดใสให้กับผม. ส่วนที่ประทับใจที่สุดสำหรับการทำงานที่ ซิเลสติกา ก็คือ วัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่กันในหมู่พนักงาน. เราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความไว้วางใจ เคารพ และทำงานเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน การทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนำมาซึ่งความมั่นใจที่ได้รับจากลูกค้า ในการที่เราสามารถส่งมอบผลงานได้ตามพันธสัญญา. ในแต่ละวันผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย จากการทำงานงานร่วมกันของพวกเรา

 

 

 

 

เบน, ซานโฮเซ่

การทำงานกับ ซิเลสติกาเป็นความท้าทาย และเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับตัวผมเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะ วิศวกร และ ในบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลลูกค้า. ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้คนที่มีศักยภาพ มีความสามารถทั่วโลก ช่วยให้ผมเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัว และเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นต่อทั้งต่อลูกค้าและทีมงาน. โครงการที่ผมมีส่วนร่วมช่วยให้ผมสามารถเพิ่มพูนความชำนาญ และ ช่วยปูทางอนาคตทางการงานที่สดใสให้กับผม. ส่วนที่ประทับใจที่สุดสำหรับการทำงานที่ ซิเลสติกา ก็คือ วัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่กันในหมู่พนักงาน. เราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความไว้วางใจ เคารพ และทำงานเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน การทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนำมาซึ่งความมั่นใจที่ได้รับจากลูกค้า ในการที่เราสามารถส่งมอบผลงานได้ตามพันธสัญญา. ในแต่ละวันผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย จากการทำงานงานร่วมกันของพวกเรา