บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

เพียงแค่ถามบุคลากรหนึ่งในหลายพันคนของ ซิเลซติกา สิ่งที่คุณจะพบก็คือความหลากหลายของกลุ่มบุคลากรมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น ผู้ซึ่งพร้อมที่จะแบ่งปันค่านิยมของการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเรา

David Geddes, Director Source to Contract

ในช่วงการทำงาน 20 ปีกับ​ซิเลซติกาของผม ผมมีโอกาสพัฒนาอาชีพ​อย่างคุ้มค่า ในด้าน​​การจัดการซัพพลายเชน ​ผมรู้สึกภาคภูมิใจใน​​ความก้าวหน้า​ของเรา​ ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง​​ ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา การเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการปรับใช้​ Machine Learning (​การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเอง​)​ โดยอิงจากจุดข้อมูลนับล้านที่ทีมของเราทำงาน ตั้งแต่วิศวกรรมไปจนถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์ ถือเป็น​​​สิ่งสำคัญในอาชีพการงานของ​ผม ​​​ ซิเลซติกา​ได้เปิดประตูสู่โอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงความสามารถในการช่วยลูกค้าชั้นนำ​ ในอุตสาหกรรม​​ระดับโลก​มีการเติบโตสูง ​ ซึ่ง​เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และทำงานในบริษัทที่มีนวัตกรรมระดับโลก

David Geddes, Director Source to Contract

ในช่วงการทำงาน 20 ปีกับ​ซิเลซติกาของผม ผมมีโอกาสพัฒนาอาชีพ​อย่างคุ้มค่า ในด้าน​​การจัดการซัพพลายเชน ​ผมรู้สึกภาคภูมิใจใน​​ความก้าวหน้า​ของเรา​ ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง​​ ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา การเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการปรับใช้​ Machine Learning (​การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเอง​)​ โดยอิงจากจุดข้อมูลนับล้านที่ทีมของเราทำงาน ตั้งแต่วิศวกรรมไปจนถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์ ถือเป็น​​​สิ่งสำคัญในอาชีพการงานของ​ผม ​​​ ซิเลซติกา​ได้เปิดประตูสู่โอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงความสามารถในการช่วยลูกค้าชั้นนำ​ ในอุตสาหกรรม​​ระดับโลก​มีการเติบโตสูง ​ ซึ่ง​เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และทำงานในบริษัทที่มีนวัตกรรมระดับโลก

 

 

 

 

 

David Geddes, Director Source to Contract

ในช่วงการทำงาน 20 ปีกับ​ซิเลซติกาของผม ผมมีโอกาสพัฒนาอาชีพ​อย่างคุ้มค่า ในด้าน​​การจัดการซัพพลายเชน ​ผมรู้สึกภาคภูมิใจใน​​ความก้าวหน้า​ของเรา​ ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง​​ ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา การเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการปรับใช้​ Machine Learning (​การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเอง​)​ โดยอิงจากจุดข้อมูลนับล้านที่ทีมของเราทำงาน ตั้งแต่วิศวกรรมไปจนถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์ ถือเป็น​​​สิ่งสำคัญในอาชีพการงานของ​ผม ​​​ ซิเลซติกา​ได้เปิดประตูสู่โอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงความสามารถในการช่วยลูกค้าชั้นนำ​ ในอุตสาหกรรม​​ระดับโลก​มีการเติบโตสูง ​ ซึ่ง​เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และทำงานในบริษัทที่มีนวัตกรรมระดับโลก

Kosin Chuengsatiansup, Global Automation Architect

ผมทำงานกับซิเลซติกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผมมีโอกาสมากมายที่ได้เรียนรู้มากมายและเติบโตในหน้าที่การงาน ในหลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับหน้าที่การงานที่หลากหลาย ตั้งแต่วิศวกรกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิค การปรับปรุงขบวนการผลิตแบบลีน การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ในบทบาทปัจจุบันของผม ในฐานะที่ปรึกษาระบบการผลิตอัตโนมัติภูมิภาคเอเชีย ผมมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมบุกเบิก ที่สร้างความสามารถด้านระบบการผลิตอัตโนมัติของซิเลซติกา หน้าที่นี้ได้มอบประสบการณ์การทำงานที่ดี มีผู้ร่วมงานที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่ยอดเยี่ยม บรรยากาศการทำงานของซิเลซติกา เต็มไปด้วยความท้าทายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากคุณยินดีที่จะทำงานกับความท้าทาย เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซิเลซติกาเป็นสถานที่สำหรับคุณในการเรียนรู้พัฒนาชุดทักษะ และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

Kosin Chuengsatiansup, Global Automation Architect

ผมทำงานกับซิเลซติกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผมมีโอกาสมากมายที่ได้เรียนรู้มากมายและเติบโตในหน้าที่การงาน ในหลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับหน้าที่การงานที่หลากหลาย ตั้งแต่วิศวกรกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิค การปรับปรุงขบวนการผลิตแบบลีน การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ในบทบาทปัจจุบันของผม ในฐานะที่ปรึกษาระบบการผลิตอัตโนมัติภูมิภาคเอเชีย ผมมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมบุกเบิก ที่สร้างความสามารถด้านระบบการผลิตอัตโนมัติของซิเลซติกา หน้าที่นี้ได้มอบประสบการณ์การทำงานที่ดี มีผู้ร่วมงานที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่ยอดเยี่ยม บรรยากาศการทำงานของซิเลซติกา เต็มไปด้วยความท้าทายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากคุณยินดีที่จะทำงานกับความท้าทาย เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซิเลซติกาเป็นสถานที่สำหรับคุณในการเรียนรู้พัฒนาชุดทักษะ และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

 

 

 

 

 

Kosin Chuengsatiansup, Global Automation Architect

ผมทำงานกับซิเลซติกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผมมีโอกาสมากมายที่ได้เรียนรู้มากมายและเติบโตในหน้าที่การงาน ในหลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับหน้าที่การงานที่หลากหลาย ตั้งแต่วิศวกรกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิค การปรับปรุงขบวนการผลิตแบบลีน การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ในบทบาทปัจจุบันของผม ในฐานะที่ปรึกษาระบบการผลิตอัตโนมัติภูมิภาคเอเชีย ผมมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมบุกเบิก ที่สร้างความสามารถด้านระบบการผลิตอัตโนมัติของซิเลซติกา หน้าที่นี้ได้มอบประสบการณ์การทำงานที่ดี มีผู้ร่วมงานที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่ยอดเยี่ยม บรรยากาศการทำงานของซิเลซติกา เต็มไปด้วยความท้าทายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากคุณยินดีที่จะทำงานกับความท้าทาย เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซิเลซติกาเป็นสถานที่สำหรับคุณในการเรียนรู้พัฒนาชุดทักษะ และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

Mini Shah, VP, Software Engineering, Hardware Platform Solutions

​​ซิเลซติกา ได้มอบโอกาสอันน่าทึ่งในการทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่กำลังกำหนดอนาคต ในฐานะที่ทีม Global Software เป็นผู้นำในธุรกิจ โซลูชันแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ ​ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการเติบโตและปรับขนาด​ของทีม​ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และความต้องการของลูกค้า ​ผมภาคภูมิใจที่สุดกับงานที่​ทำ​ ในสภาพแวดล้อม​ที่เกี่ยวกับการใช้​ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เรา สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีและตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากความ​ใคร่รู้ทางเทคนิคของ​ผมแล้ว การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความสามารถรุ่นต่อไป ทำให้​ผมรู้สึกถึงความสำเร็จอย่างมาก เส้นทางอาชีพสำหรับการทำงานใน​ด้าน STEM​ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์​)​​ นั้นไร้ขีดจำกัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับผู้ที่จะมา​ทำงานภายหลัง​ผมจะเป็นส่วนหนึ่ง ของมรดกที่​ผมอยากจะทิ้ง​ไว้

Mini Shah, VP, Software Engineering, Hardware Platform Solutions

​​ซิเลซติกา ได้มอบโอกาสอันน่าทึ่งในการทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่กำลังกำหนดอนาคต ในฐานะที่ทีม Global Software เป็นผู้นำในธุรกิจ โซลูชันแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ ​ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการเติบโตและปรับขนาด​ของทีม​ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และความต้องการของลูกค้า ​ผมภาคภูมิใจที่สุดกับงานที่​ทำ​ ในสภาพแวดล้อม​ที่เกี่ยวกับการใช้​ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เรา สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีและตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากความ​ใคร่รู้ทางเทคนิคของ​ผมแล้ว การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความสามารถรุ่นต่อไป ทำให้​ผมรู้สึกถึงความสำเร็จอย่างมาก เส้นทางอาชีพสำหรับการทำงานใน​ด้าน STEM​ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์​)​​ นั้นไร้ขีดจำกัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับผู้ที่จะมา​ทำงานภายหลัง​ผมจะเป็นส่วนหนึ่ง ของมรดกที่​ผมอยากจะทิ้ง​ไว้

 

 

 

 

 

Mini Shah, VP, Software Engineering, Hardware Platform Solutions

​​ซิเลซติกา ได้มอบโอกาสอันน่าทึ่งในการทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่กำลังกำหนดอนาคต ในฐานะที่ทีม Global Software เป็นผู้นำในธุรกิจ โซลูชันแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ ​ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการเติบโตและปรับขนาด​ของทีม​ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และความต้องการของลูกค้า ​ผมภาคภูมิใจที่สุดกับงานที่​ทำ​ ในสภาพแวดล้อม​ที่เกี่ยวกับการใช้​ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เรา สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีและตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากความ​ใคร่รู้ทางเทคนิคของ​ผมแล้ว การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความสามารถรุ่นต่อไป ทำให้​ผมรู้สึกถึงความสำเร็จอย่างมาก เส้นทางอาชีพสำหรับการทำงานใน​ด้าน STEM​ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์​)​​ นั้นไร้ขีดจำกัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับผู้ที่จะมา​ทำงานภายหลัง​ผมจะเป็นส่วนหนึ่ง ของมรดกที่​ผมอยากจะทิ้ง​ไว้

Alan Bryan, Director, Global Business Development

ผมได้เข้าร่วมกับซิเลซติกาเมื่อ 26 ปีที่แล้ว และสนุกกับอาชีพที่มีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ในบทบาทในปัจจุบันของผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ธุรกิจภายในกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมและพลังงานอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นเฉพาะที่เทคโนโลยีและ โซลูชันในการผลิตพลังงาน ซิเลซติกาให้โอกาสผม ในการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและสร้างข้อเสนอ บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราเสมอ ภายในพื้นที่อุตสาหกรรมและพลังงานอัจฉริยะ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะได้ทำงานกับเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนำเสนอโซลูชั่นพลังงานสีเขียว ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียนและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผมเชื่อมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ โอกาสในการให้คำปรึกษาแต่สื่งที่มีอิทธิพล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาอาชีพของผมคือ บทบาทที่ท้าทายที่ทำให้ผมเติบโต

Alan Bryan, Director, Global Business Development

ผมได้เข้าร่วมกับซิเลซติกาเมื่อ 26 ปีที่แล้ว และสนุกกับอาชีพที่มีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ในบทบาทในปัจจุบันของผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ธุรกิจภายในกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมและพลังงานอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นเฉพาะที่เทคโนโลยีและ โซลูชันในการผลิตพลังงาน ซิเลซติกาให้โอกาสผม ในการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและสร้างข้อเสนอ บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราเสมอ ภายในพื้นที่อุตสาหกรรมและพลังงานอัจฉริยะ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะได้ทำงานกับเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนำเสนอโซลูชั่นพลังงานสีเขียว ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียนและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผมเชื่อมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ โอกาสในการให้คำปรึกษาแต่สื่งที่มีอิทธิพล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาอาชีพของผมคือ บทบาทที่ท้าทายที่ทำให้ผมเติบโต

 

 

 

 

 

 

Alan Bryan, Director, Global Business Development

ผมได้เข้าร่วมกับซิเลซติกาเมื่อ 26 ปีที่แล้ว และสนุกกับอาชีพที่มีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ในบทบาทในปัจจุบันของผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ธุรกิจภายในกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมและพลังงานอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นเฉพาะที่เทคโนโลยีและ โซลูชันในการผลิตพลังงาน ซิเลซติกาให้โอกาสผม ในการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและสร้างข้อเสนอ บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราเสมอ ภายในพื้นที่อุตสาหกรรมและพลังงานอัจฉริยะ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะได้ทำงานกับเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนำเสนอโซลูชั่นพลังงานสีเขียว ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียนและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผมเชื่อมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ โอกาสในการให้คำปรึกษาแต่สื่งที่มีอิทธิพล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาอาชีพของผมคือ บทบาทที่ท้าทายที่ทำให้ผมเติบโต