• ไอคอน ESG เหนือมือที่ยื่นออกมา

    ความยั่งยืนที่ Celestica

    เราเชื่อว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรวมหลักการและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับทุกแง่มุมของธุรกิจของเรามากว่าสองทศวรรษ

    กลยุทธ์ ESG ของเราสร้างขึ้นจากการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของเรา และสร้างสถานที่ทำงานเชิงบวกที่มีชีวิตชีวาและส่งเสริมบุคลากรของเรา

อ่านรายงานความยั่งยืนของเรา