อะไรที่ทำให้เราแตกต่าง

เราส่งเสริมให้บุคลากรของเราได้เติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่พวกเขารับผิดชอบ และมอบรางวัลต่อความทุ่มเทนั้น เราทำในสิ่งเหล่านี้: ​

บรรยากาศในการทำงาน: ซิเลซติกา จัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร เราให้มากกว่าความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรอันปราศจากอคติและเชื่อถือไว้วางใจได้ ช่วยให้เราเป็นที่ทำงานที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

เส้นทางอาชีพ: เราสัญญาว่าจะให้การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ เรามีการประเมินผลงาน พัฒนา ฝึกสอน และ ให้คำปรึกษา เพื่อเปิดทางให้บุคลากรของเราสามารถวางแผน และ พัฒนางานอาชีพของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง

บทบาทหน้าที่: เราต้องการให้บุคลากรของเรามีความรู้สึกอิสระที่จะสร้างความแตกต่าง ที่นี่เราพร้อมมอบความตื่นเต้น ท้าทาย และ ความหมายในงานที่ทำ รวมทั้งอิสะภาพที่จะแสดงออก และรับผิดชอบในผลงานที่ท่านสร้างสรรค์ออกมา

การตอบแทนผลงาน: ผลตอบแทนการทำงานประกอบไปด้วย เงินเดือน เงินปันผลพิเศษ การประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณอายุ และการร่วมลงทุนในหุ้นของบริษัท