อนาคตของคุณอยู่ที่นี

ซิเลซติกา กำลังมองหาผู้นำเช่นคุณ เราได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากับลูกค้าของเราในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงในหลากหลายประเด็นต่อโลกยุคใหม่

ก้าวสู่เทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านพลังงาน อากาศยาน และการสื่อสาร การมีคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งท่ามกลางการรวมตัวกันอย่างหลากหลายของผู้มีประสบการณ์ และผู้ร่วมงานใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความสามารถ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อการเติบโตในบรรยากาศการทำงานที่ถูกออกแบบมาในสิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยืดหยุ่นปรับตัว เท่าเทียม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทชั้นนำ และได้นำเสนอผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พันธสัญญา สติปัญญาความหลักแหลม และความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ

โอกาสที่เปิดให้ในสายงานวิศวกรรมการผลิต, งานด้าน IT, งาน Supply Chain และการเงิน นี่เพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่าง เรากำลังมองหามืออาชีพในสายงานดังกล่าวที่มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพบกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ