งานวิศวกรรม

วิศวกรรมเปรียบเสมือนมรดกตกทอดสำหรับเรา เป็นส่วนสำคัญที่แข็งแกร่งและสร้างให้เราเป็นผู้นำในวงการเทคโนโลยี เราเป็นพันธมิตรกับหลากหลายบริษัทที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นผู้ขับเคลื่อนวิทยาการสมัยใหม่ที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้

ลูกค้าของ ซิเลซติกา เปรียบเหมือนสถาปนิกผู้ออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลก พวกเขาคือยักษ์ใหญ่ในวงการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคม คือผู้นำแห่งการปฏิวัติระบบข้อมูลสื่อสารและสารสนเทศ การทำงานเป็นวิศวกรที่ ซิเลซติกา คุณจะได้ร่วมงานกับบริษัทที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ก้าวไปข้างหน้ากับเส้นทางแห่งเทคโนโลยี เราเป็นผู้สนับสนุนลูกค้าผู้สร้างสรรค์วิทยาการสมัยใหม่

ลูกค้าของเราคือกลุ่มผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ อากาศยาน รวมทั้ง สินค้าอุปโภคบริโภค ความหลากหลายนี้เองที่จะมอบโอกาสให้คุณได้เปิดกว้างรับประสบการณ์และได้ทำงานบนความหลากหลายกับวิทยาการสมัยใหม่

 

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้

บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS