งานด้าน IT

เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตในการทำธุรกิจอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพื่อที่จะตามให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ๆ หลากหลายบริษัทและองค์กร ต่างต้องมีการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการ และ ระบบต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าขององค์กรนั้นๆ

ความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของ ซิเลซติกา เป็นสิ่งทำให้เราเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ ทีมข้อมูลและสารสนเทศของเราได้ออกแบบระบบข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปฏิรูปวิธีการใหม่ในการดำเนินการทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ERP การบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้ง การวางแผนงานขั้นสูง การปรับตัวของเราเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ทำให้เราสามารถที่จะนำโปรแกรม application ใหม่ๆ ไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และ พัฒนากระบวนการใหม่ๆ ที่สามารถผสมผสานกันออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับ ซิเลซติกา บุคลากรของเราสามารถสื่อสารเข้าถึงกันได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายจากทั่วทุกมุมโลกผ่านศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของนวัตกรรมการสื่อสารระดับโลก

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้

บันทึกประเภทงานเป็นตัวดึงข้อมูล RSS