Students and Interns-Thailand

การฝึกงานและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษา

เมื่อคุณร่วมงานกับ Celestica คุณจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ชีวิตจริงในหลากหลายสาขาธุรกิจ ตั้งแต่ด้านวิศวกรรมและการออกแบบไปจนถึงด้านห่วงโซ่อุปทานและบทบาทขององค์กร 

โอกาสในการฝึกงานและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของเราจะมอบประสบการณ์ที่ท้าทายและการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นอาชีพของคุณเมื่อคุณสำเร็จการศึกษา 

 

สำรวจโอกาสการฝึกงานและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษาด้านล่าง

 • นักเรียนทำงานที่คอมพิวเตอร์ของเธอ

  การฝึกงานและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษา

  เมื่อคุณร่วมงานกับ Celestica คุณจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์ชีวิตจริงในหลากหลายสาขาธุรกิจ ตั้งแต่ด้านวิศวกรรมและการออกแบบไปจนถึงด้านห่วงโซ่อุปทานและบทบาทขององค์กร 

  โอกาสในการฝึกงานและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของเราจะมอบประสบการณ์ที่ท้าทายและการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นอาชีพของคุณเมื่อคุณสำเร็จการศึกษา 

   

  สำรวจโอกาสการฝึกงานและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษาด้านล่าง

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้