• Mini Shah, VP, Software Engineering, Hardware Platform Solutions

    Celestica menyediakan peluang-peluang bekerja dengan teknologi yang mengujakan yang dapat membentuk masa depan. Sebagai ketua pasukan "Global Software" untuk perniagaan "Hardware Platform Solution", saya bertanggungjawab terhadap membangun dan penskalaan  pasukan saya untuk memenuhi kemunculan trend teknologi dan keperluan pelanggan-pelanggan kita. Saya paling berbangga terhadap kerja yang kami lakukan dalam "software environments" yang membolehkan masuk dalam teknologi-teknologi dan pasaran baru. Menjangkau perasaan ingin tahu tentang teknikal, tunjuk ajar terhadap generasi baru yang berbakat membuatkan saya merasakan pencapaian yang hebat. Perjalanan kerjaya berkaitan STEM tidak mempunyai had dan menginspirasi mereka yang akan mengganti saya menjadi sebahagian legasi yang akan saya tinggalkan

  • Alan Bryan, Director, Global Business Development

    Saya telah bersama Celestica 26 tahun yang lalu dan telah menikmati kerjaya yang sangat memberi ganjaran. Dalam peranan saya kini, saya bertanggungjawab membangunkan perniagaan didalam semen pasaran "Industrial& Smart Energy" dengan tumpuan utama terhadap "energy generation technologies and solutions". Celestica sentiasa memberi peluang untuk menjadi kreatif dalam penyelesaian masalah  dan memperkenalkan dan menawarkan perkhidmatan baru kepada pelanggan-pelanggan kita. Di dalam kerangka "Industrial & Smart Energy", ianya sangat menarik untuk bekerja  dengan teknologi yang inovatif yang menghasilkan solusi "green energy" melalui penggunaan bahan diperbaharui dan bahan guna semula. Saya sangat menyokong pembelajaran yang berterusan dan  peluang-peluang "mentorship" tetapi pengaruh yang paling besar dalam pembangunan kerjaya saya ialah  tugas-tugas yang mencabar saya untuk membangun.

  • Kosin Chuengsatiansup, Global Automation Architect

    Saya telah bersama Celestica sejak 1988 dan mendapat banyak peluang untuk belajar dan membangun. Telah bertahun saya bekerja dengan " Process Engineering", "Lean Manufacturing". "Solar Panel Operations" dan "Global Automation" . Dalam kerjaya saya sebagai "Global Automation Architect", saya adalah salah seorang dari pasukan yang mula-mula membina kemampuan automasi Celestica. Inisiatif ini memberi saya pengalaman yang tak terhingga, kepuasan bekerja dengan pasukan yang luar biasa  dan sokongan kepimpinan yang hebat.  Suasana  bekerja di Celestica adalah dinamik dan mencabar. Sekiranya anda sanggup bekerja keras, mempelajari teknologi yang baru dan cepat mengadaptasi, Celestica adalah tempat kerja yang sesuai untuk anda membangunkan set kemahiran dan membentuk kerjaya.