Nilai yang membimbing kami

Di Celestica, kejayaan adalah lebih daripada sekadar hasil. Ia adalah mengenai kebenaran kepada nilai yang membentuk diri kami, cara kami menjalankan perniagaan dan cara kami menyokong pelanggan, komuniti kami dan satu sama lain.

 

 

  • Sekumpulan pekerja duduk di sekeliling meja besar

    Nilai yang membimbing kami

    Di Celestica, kejayaan adalah lebih daripada sekadar hasil. Ia adalah mengenai kebenaran kepada nilai yang membentuk diri kami, cara kami menjalankan perniagaan dan cara kami menyokong pelanggan, komuniti kami dan satu sama lain.

Penjagaan

Kami adalah rakan kongsi yang dipercayai didorong oleh akauntabiliti, integriti dan rasa hormat.