• Ikon ESG di atas tangan yang terkedang

    Kemampanan di Celestica

    Kami percaya tindakan lebih kuat daripada kata-kata,, itulah sebabnya kami telah menyepadukan prinsip dan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) yang kukuh ke dalam setiap aspek perniagaan kami selama lebih daripada dua dekad.

    Strategi ESG kami dibina untuk meminimumkan kesan alam sekitar daripada operasi dan rantaian bekalan kami, menyokong komuniti setempat kami, dan mewujudkan tempat kerja yang bertenaga dan positif yang memperkasakan kakitangan kami.
     

Baca Laporan Kemampanan kami